{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

付款方式

Paypal / 信用卡  
- 支援的信用卡類別為VISA / MASTERCARD / AMEX / JCB / 銀聯
 
銀行轉帳/ATM

Bank Name : 恒生銀行 Hang Seng Bank
Account Name : I Wellness (Hong Kong) Company Limited
HKD S/A No. : 239-412158-883
在交易完成後,請上載付款收據或截圖。
*如未能成功付款的訂單,將於7個工作天後自動失效,請客人重新下單。

支付寶(香港)

請打開支付寶(香港),掃瞄以下二維碼
在交易完成後,上載付款收據截圖,請見下圖。

*如未能成功付款的訂單,將於7個工作天後自動失效,請客人重新下單。

微訊支付(只適用香港錢包)

請打開微信,掃瞄以下二維碼
在交易完成後,上載付款收據截圖。

*如未能成功付款的訂單,將於7個工作天後自動失效,請客人重新下單。