{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

魚油丸含有豐富的「奧米加3」,是脂肪酸其中一種,當中包括DHA及EPA。很多研究指出「奧米加3」有助維持細胞健康、嬰兒發展、預防心臟丶血管老化及有消炎作用並能維持及眼睛健康。近期亦有研究指出它有助對抗抑鬱、專注力失調及腦退化問題。

 

魚油丸在大量研究報告下,被人廣泛認識,並且市場需求日益增加。但一般坊間可以買到的魚油丸的質量十分參差,作為消費者,除了價格外,在選擇時必須了解其成份,因為品質才是它功效的關鍵。魚是提煉「奧米加3」魚油丸的重要來源,因此魚的種類、飼養方式、魚的大小及提煉方法也會影響補充品的品質。而選擇具有國際魚油組織IFOS 5星認證的魚油丸,質量較有保證。

 

另外有研究顯示,魚油丸中的「奧米加3」純度丶含量多少會直接影響其功效。根據挪威一項為期兩星期的研究顯示,高於80%「奧米加3純度」的魚油丸比一般魚油丸(62.5%奧米加3純度),更有效降低血液中的三酸甘油脂達5.13倍,所以選擇高於80%「奧米加3純度」的魚油丸效果比較顯著。